Mindfulnesskurs 8 veckor

MBSR+

8 VECKORSKURSEN

Mindfulnessbaserad stressreduktion - självledarskap - självmedkänsla.

GRATIS INTRODUKTION ONLINE

xx/xx kl 18.30-19.30

anmälan >>

START MINDFULNESSKURSEN

kvällstid start. januari 2022

Hur varvar man ner utan att komma av sig?

Det här är den mest uppskattade kursen. Och särskilt hos dem som behövt minska negativ stresspåverkan, hitta nya sunda vanor, och öka sin självmedkänsla och välmående. Närvarons kraft är vad vi behöver för både goda prestationer och den viktiga återhämtningen.

 

Perfekt för dig som vill lära sig ett nytt förhållningssätt och metoder för att möta vardagens utmaningar, värna sin hälsa och skapa personlig hållbarhet i liv och arbete.

Läs om kursen på anmälningssidan >>

”Kristina har den längsta erfarenheten i Sverige som mindfulnesslärare och har haft flest 8-veckors MBSR grupper. Hennes djupa kunskap om mindfulness från eget dagligt utövande och undervisning i flera decennier har hon en unik blick för att se vad som händer i grupprocessen. I och med att hon praktiserat så länge förmedlar hon mindfulness inte bara kunskapsmässigt utan även som den person hon är. Med sitt djupa seende personifierar hon mindfulness med sitt lugna positiva sinne. Jag rekommenderar henne av hela mitt hjärta.”

 -Lill Person Jarl, neuropsykolog, Danderyds sjukhus