Professionell kurs

MINDFULNESS GUIDE TRAINING

TRANSFORMERANDE UTBILDNING FÖR ETT NÄRVARANDE SJÄLVLEDARSKAP

PROFESSIONELL KURS:

Medveten närvaro i mötet – välkommen till en innovativ professionell utbildning!

Vill du få informationen om utbildningen och startdatum? Klicka här >>

Vi vänder oss till dig som från en medveten och närvarande grund vill vara en TRANSFORMERANDE GUIDE för andras välbefinnande. Du som önskar fördjupa meditation och från djupet av ditt väsen vill dela med dig av det du själv vet är den transformerande essensen och potentialen i naturligt varande som leder till ökat välbefinnande, inre ro och kraft att utvecklas i livet..

Du kommer att få erfarenhet, kunskap, handledning och metoder för att använda  för din egen utveckling och i din professionella roll.

 

"Meditation handlar i grunden om kontakt ,

kontakten med djupet av dig själv, och djupare kontakt med andra.”

Den här utbildningen innebär en ny dimension med ökad närvaro och mindfulness för dig själv såväl som för alla du möter. Inspirationen har funnits länge. Många frågar efter fördjupad handledning. Jag har därför skapat en träning som vänder sig till dig som vill vara autentiskt i mötet, fördjupa ditt lyssnande, och förmedla övningar och själfull och naturligt närvaro i din situation och professionella roll, i linje med ditt unika syfte. Det här blir en transformerande och utvecklande resa för dig själv också.

Nästa kursdatum: meddelas under hösten 2019

Omdömen:

”Allt i kursen har varit positivt. Genom programmets olika delar så har jag blivit mer förberedd och grundad i mitt eget förhållningssätt. Och ser att jag redan har mycket att stå på. Att ha egna grupper gett mig erfarenhet och träning. Sen har jag verkligen haft nytta av MGT i min privata process. Kristina är professionell och sitter på mycket kompetens”

– Karin Rosenberg, Region Dalarna