Kristina har lett tusentals människor genom transformerande program inom ledarskap, personlig och andlig utveckling via meditation, djupt lyssnande och olika innovativa metoder.

beyondfulness

Närvaron hjälper oss att vara här nu, medvetandet finns bortom tid och rum.

Ordet 'beyondfulness' är bron emellan det vi upplever nu och det vi kan att vara och göra i en framtid. Det är ett påhittat ord, och får symbolisera ett expanderande, öppet förhållningssätt inför det oändliga, okända och oväntade.

”Kristina möter dig med entusiasm, klar närvaro och vidsynthet. Hon ger essentiell spegling av din situation, och hjälper dig att se nästa utvecklingssteg, värdet av att ta fram det bästa hos dig själv och att ta tag i din utveckling för att få den expansion du önskar för den verklighet du önskar leva och de resultat du mest vill skapa.

Hon har tillit till dina inre möjligheter och vägleder dig till att välja de steg som gör att du kommer att lyckas. Hon är innovatören i allt hon gör och kan inspirera sina kunder att se bortom horisonten, finna nya insikter och utvecklingsområden. Kristina är professionellt mångsidig, med en karriär inom näringslivet, statlig tjänst och som egenföretagare har hon erfarenheter från många roller och världar. Hon är utbildad civ.ing, psykosyntesterapeut och erfaren meditations- och mindfulnesslärare. Hon är passionerad att bidra till en vackrare värld för alla genom att med stort mod ständigt utvecklas på sin livsresa med olika uppdrag och medmänniskor.”

* * *

 "Jag har själv genomgått många transformationsfaser, och vet vad det innebär i utmaning, och även vilka vinster det ger att leva genom klarhet och sanning. Mitt själsliga uppvaknande kom väldigt plötsligt och ljuvligt för ca 30 år sedan, men att integrera så höga energier i sitt fysiska liv kräver sitt i den värld vi har av förnekanden av den andliga verkligheten, det gäller att leva i tillit, mod och följa en inre guidning. Jag har haft väldig tur att möta många fantastiska lärare, mästare och medresenärer, det har gett mig den inre trygghet och frihet jag har idag."

- Kristina Lindgren

* * *

Kristina jobbar som frilansande konsult är Dipl.  Psykosyntesterapeut. Hon och var den första mindfulnessläraren att införa MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) i Skandinavien (2004) och har även gått en handledarkurs i "Search Inside Yourself" som är den metod för MBEI (Mindfulness Based Emotional Intelligence) som Google Inc. så framgångsrikt använt internt för sina ledare och medarbetare, samt nu lär ut internationellt. Kristina haft över 150 grupper och tusentals människor i sina grupper, som kommer till uppvaknande medvetenhet. Hon har också skapat och undervisar handledare i en professionell utbildning till ”Mindfulness Guide”.

Hennes tidigare karriär var som progressiv projektledare och konsult, med miljöfrågor för både lokal och nationell nivå samt i rådgivande grupper inom FN, EU och olika positioner på Naturvårdsverket. Dessförinnan arbetade hon som konsult inom IT och miljöteknikingenjör.

Utbildningar hon gått bl.a: Civilingenjör inom teknisk miljövård och samhällsplanering, Dipl. Psykosyntesterapeut (Psykosyntesakademin), Mindfulness Teacher i MBSR (CFM University of Massachusetts, USA), "Search inside Yourself, MBEI" för Philippe Goldstein Google SIYLI, Conscious Movement instruktör, Dipl. Yogalärare, Advanced Nondual Teacher (utb. av Peter Fenner, Timeless Wisdom, Australien), Enspirited Envisioning Facilitator (Warren Ziegler, USA) med mera.